Po naszymu…pogodomy, pośpiywomy

W dniu 14 grudnia 2016r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej „ Po naszymu…pogodomy, pośpiywomy”  Konkurs był skierowany do  uczniów klas I-VI.
        Głównym celem tej uroczystości jest integrowanie środowisk szkolnych, kultywowanie śląskich tradycji oraz zainteresowanie dzieci literaturą regionu i pięknem naszej gwary.  Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

        Na początku pani dyrektor Monika Dolnicka- Celary serdecznie wszystkich powitała. W komisji zasiedli: aktor, pan Krzysztof Respondek, metodyczki, panie- Pelagia Wiczyńska i Marzena Langner oraz ksiądz Piotr Sikora. Naszymi gośćmi byli naczelnik Wydziału Edukacji  pani Alina Konopka, radny pan Józef Harwig, przewodnicząca Rady Dzielnicy pani Małgorzata Kosmała, dyrektor zaprzyjaźnionej SP nr 11 z Bobrownik Ślaskich pan Marcin Rytczak oraz mieszkańcy Rept.
Konkurs od dwóch lat odbywa się w formie Stend Up. Uczniowie z poszczególnych szkół recytowali wiersze, wygłaszali monologi i śpiewali piosenki. W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Zaprezentowało się 8 szkół podstawowych.
    Po prezentacjach odbyła się przerwa na poczęstunek dla przybyłych gości, zwiedzanie szkoły oraz podziwianie świątecznego kiermaszu. Wszystko przebiegało w bardzo miłej atmosferze, chociaż uczestnicy w trakcie przerwy byli trochę przejęci oczekiwaniem na werdykt!
    Jury oceniało wykonawców , biorąc pod uwagę: słownictwo gwarowe, grę aktorską, strój oraz ogólne wrażenie artystyczne.
I miejsce zajęli Katarzyna Brol z SP nr 15 oraz Jacek Kodrębski z ZSP nr 3
II miejsce zajął Łukasz Wylężek z SP nr 5
III miejsce zajęła Lidia Skitek Z ZSP nr 3
Wyróżnienie zdobyli Monika Kasprzyńska oraz Oliwia Matejczyk.
Nagrodę specjalną przyznaną przez Radę Dzielnicy otrzymały- Julia Duda oraz Julia Frańczyk. Nagrody przyznał również Samorząd Szkolny.

    Głównymi organizatorami tej imprezy od lat są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej : p. Aniela Buchta, Małgorzata Speer, Anna Bendkowska, Katarzyna Respondek, Anna Cierpka, Monika Kieras.
Konkursowi Gwary towarzyszył konkurs plastyczny „Mój Śląsk”, który zorganizowała zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa nr 11 z Bobrownik Śląskich.
Laureatami konkursu są:
Klasy I-III
I miejsce Antonina Bok z SP nr 13
II miejsce Maria Koterba z SP nr 9
III miejsce Marcel Rotkeger z SP nr 11
Klasy IV- VI
I miejsce Karolina Jędruszek z SP nr 9
II miejsce Alicja Kwiotkowska Z ZSP nr 3
III miejsce Szymon Knopek SP nr 11

    Dyrekcja ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach oraz organizatorzy konkursu pragną  serdecznie podziękować wszystkim za pomoc, w szczególności sponsorom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie. Głównym sponsorem nagród jest od lat Urząd Miejski i za to wszystkim dziękujemy.
Zapraszamy za rok.

{gallery count=2}2016_2017/32{/gallery}