Reforma Oświaty

          W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji – zainteresowanych prosimy przeglądanie następujących stron internetowych, gdzie znajdują się potrzebne informacje na temat przeprowadzanej reformy oświatowej:

 
a)      strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b)      strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

c)      strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura “Dobra szkoła”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf