Dokumenty szkolne

1. Statut szkoły  POBIERZ

3. Program wychowawczy POBIERZ

2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania POBIERZ