Statut szkoły

Statut szkoły  POBIERZ (wraz z załącznikiem nr1 do Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania)