Kadra Pedagogiczna

Monika Dolnicka-Celary
Funkcja: Dyrektor Szkoły

Katarzyna Szwajnoch
Funkcja: V-ce Dyrektor

Anna Bendkowska
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Karina Bień
Funkcja: Nauczyciel j. polskiego

Anna Błaszczyk
Funkcja: Nauczyciel j. niemieckiego

Danuta Błaszczykowska
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Katarzyna Bieniok
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Barbara Bigaj-Godlewska
Funkcja: Nauczyciel j. niemieckiego, psycholog

Joanna Boczek
Funkcja: Nauczyciel religii

Mariola Browarczyk 
Funkcja: Pomoc nauczyciela

Aniela Buchta
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Marzena Burkert
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta SI

Anna Cierpka
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego, logopeda

Katarzyna Duda-Panuś
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Jacek Figura
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Anna Gembczyk
Funkcja: Bibliotekarz

Sylwia Gorechowska
Funkcja: Nauczyciel chemii

Katarzyna Grabia-Respondek
Funkcja: Nauczyciel informatyki, plastyki

Iwona Jarzombek
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Mirosława Just
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Bożena Kalbarczyk
Funkcja: Nauczyciel fizyki

Bożena Kłaczka
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Edyta Kowalska
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Beata Kozdra
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Kozłowska
Funkcja: Pracownik obsługi – woźna oddziałowa

Katarzyna Kułacz
Funkcja: Nauczyciel matematyki

Eleonora Kurzik
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Joanna Leśniak
Funkcja: Intendent zespołu

Justyna Lis
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna i administracyjna

Izabela Lysik-Różańska
Funkcja: Nauczyciel muzyki

Aleksandra Mateja
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego, techniki

Sandra Michalik
Funkcja: Surdopedagog

Danuta Miś
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Gabriela Mocek
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Marek Motyka
Funkcja: Pracownik obsługi – woźny

Aleksandra Ochman
Funkcja: Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii

Anna Pająk 
Funkcja: Nauczyciel rewalidacji indywidualnej

Ilona Peła
Funkcja: Sekretarz zespołu

Izabela Piecuch
Funkcja: Nauczyciel biologii

Małgorzata Płaszczymąka
Funkcja: Pracownik obsługi – woźna oddziałowa

Magdalena Pośpiech
Funkcja: Nauczyciel j. polskiego, historii

Ks. Piotr Sikora
Funkcja: Nauczyciel religii

Ewa Skórka
Funkcja: Nauczyciel przyrody, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa

Małgorzata Speer
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Jacek Tarkiewicz
Funkcja: Nauczyciel SKS

Ewa Wieschalka
Funkcja: Pracownik obsługi – kucharka

Dominika Wojtkowska
Funkcja: Nauczyciel matematyki

Bogumił Woźniak
Funkcja: Pracownik obsługi – konserwator

Kamila Wójcik-Czekaj
Funkcja: Nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Zaręba
Funkcja: Pedagog