Kadra Pedagogiczna

Monika Dolnicka-Celary
Funkcja: Dyrektor Szkoły

Katarzyna Szwajnoch
Funkcja: V-ce Dyrektor

Agnieszka Zaręba
Funkcja: Pedagog

Aleksandra Górka
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc administracyjna

Aleksandra Mateja
Funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, plastyki

Aleksandra Ochman
Funkcja: Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii

Aniela Buchta
Funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Bendkowska
Funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Błaszczyk
Funkcja: Nauczyciel j. niemieckiego

Anna Cierpka
Funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Anna Gembczyk
Funkcja: Bibliotekarz

Anna Golus
Funkcja: Nauczyciel informatyki

Anna Pająk
Funkcja: Nauczyciel rewalidacji indywidualnej

Barbara Bigaj-Godlewska
Funkcja: Nauczyciel j. niemieckiego, psycholog

Beata Kozdra
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego

Bogumił Woźniak
Funkcja: Pracownik obsługi – konserwator

Bożena Kalbarczyk
Funkcja: Nauczyciel fizyki

Bożena Kłaczka
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Danuta Błaszczykowska
Funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominika Wojtkowska
Funkcja: Nauczyciel matematyki

Edyta Kowalska
Funkcja: Nauczyciel j. polskiego

Eleonora Kurzik
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Ewa Skórka
Funkcja: Nauczyciel przyrody, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa

Ewa Wieschalka
Funkcja: Pracownik obsługi – kucharka

Gabriela Mocek
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Ilona Peła
Funkcja: Sekretarz zespołu

Iwona Jarzombek
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Izabela Kozłowska
Funkcja: Pracownik obsługi – woźna oddziałowa

Izabela Lysik-Różańska
Funkcja: Nauczyciel muzyki

Izabela Piecuch
Funkcja: Nauczyciel biologii

Jacek Figura
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Jacek Tarkiewicz
Funkcja: Nauczyciel SKS

Joanna Boczek
Funkcja: Nauczyciel religii

Joanna Leśniak
Funkcja: Intendent zespołu

Justyna Lis
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Kamila Wójcik-Czekaj
Funkcja: Nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie

Karina Bień
Funkcja: Nauczyciel j. polskiego

Katarzyna Bieniok
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Katarzyna Duda-Panuś
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Katarzyna Kułacz
Funkcja: Nauczyciel matematyki

Ks. Piotr Sikora
Funkcja: Nauczyciel religii

Małgorzata Płaszczymąka
Funkcja: Pracownik obsługi – woźna oddziałowa

Małgorzata Speer
Funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marek Motyka
Funkcja: Pracownik obsługi – woźny

Mariola Browarczyk
Funkcja: Pomoc nauczyciela

Marzena Burkert
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta SI

Mirosława Just
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Sandra Michalik
Funkcja: Surdopedagog

Sylwia Gorechowska
Funkcja: Nauczyciel chemii