Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020


Przewodniczący: Karolina Miśta
Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Czaicka
Członkowie: Zofia Myrda

Opiekun: Anna Błaszczyk, Joanna Boczek