Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Marzena Kurzacz – przewodnicząca

Dorota Pieda-Cempulik – zastępca przewodniczącej

Justyna Lis – skarbnik

Wioletta Mikołajczyk – sekretarz