Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią, która służy do rozwijania zainteresowań uczniów.
Przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji. Kształci kulturę czytelniczą. Gromadzi i opracowuje zbiory.
W bibliotece można wypożyczyć lektury szkolne, książki przygodowe, historyczne, popularnonaukowe.

Nauczyciel bibliotekarz: Anna Gembczyk

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i i inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki.
  Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni.
 3. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych . O uszkodzeniach książek należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Za szkody wynikłe z zagubienia czy uszkodzenia, czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
  W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.