Projekt unijny

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. “Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy”. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w szkole, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, koła zainteresowań z fizyki, chemii, geografii, matematyki, informatyki, języka angielskiego i języka niemieckiego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem, logopedia oraz zajęcia w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego. Zajęcia realizowane w ramach projektu są doskonałym uzupełnieniem podstawowego programu edukacji szkolnej i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.