Etap rejonowy konkursu biblijnego

Dnia 23.11 br. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach odbył się etap rejonowy XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Hasłem przewodnim Konkursu był cytat z Ewangelii wg. Św. Marka „ Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”

Uczestnicy pisali test z Ewangelii wg. Św Marka. W konkursie w rejonie Tarnogórskim brało udział 53 uczniów. 12 z nich przechodzi dalej do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 25. 01.2018r.

Pierwsze miejsce z ilością 39 pkt na 40 możliwych do uzyskania, zdobył uczeń klasy V Szkoły Podstawowej nr 12, Jan Giołbas.