Wolne dni od zajęć dydaktycznych

14 października 2019r. Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2019r. – przed Wszystkimi Świętymi

21 lutego 2020r. – Konkurs Gwary Śląskiej

21-23 kwietnia 2020r. – egzaminy ósmoklasistów

24 kwietnia 2020r. – dzień po egzaminie 8 klasy.

4 maja 2020r. – dzień po 3 maja

12 czerwca 2020r. – po Bożym Ciele.