Samorząd Uczniowski

W poniedziałek 1 października wybieraliśmy Samorząd Uczniowski. Nasza świetlica zamieniła się na kilka przerw w lokal wyborczy. Wybory były powszechne, równe i oczywiście tajne. Każdy uczeń mógł oddać swój głos na jednego z 8 kandydatów.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019
Przewodniczący: Oskar Włodarczyk
Zastępca Przewodniczącego: Julia Jasiok
Członkowie: Szymon Pastuszczyn oraz Patryk Borszcz

Opiekun: Anna Błaszczyk

 

Wybory:)