Zebrania i konsultacje z rodzicami

14-15.09.2020 (poniedziałek-wtorek) – I zebranie (organizacyjne)


05.11.2020 (czwartek) – konsultacje


21.12.2020 (poniedziałek) – II zebranie (zapoznanie z ocenami przewidywanymi za I semestr)

01.02.2021 (poniedziałek) – konsultacje

22.04.2021 (czwartek) – konsultacje


20.05.2021 (czwartek) – IV zebranie (zapoznanie z ocenami przewidywanymi za II semestr)