Zebrania i konsultacje z rodzicami

14-15.09.2020 (poniedziałek-wtorek) – I zebranie (organizacyjne)


05.11.2020 (czwartek) – konsultacje


17.12.2020 (wtorek) – II zebranie (zapoznanie z ocenami przewidywanymi za I semestr)


28.01.2021 (czwartek) – III zebranie (zebranie podsumowujące I semestr)


22.04.2021 (czwartek) – konsultacje


20.05.2021 (czwartek) – IV zebranie (zapoznanie z ocenami przewidywanymi za II semestr)