Zebrania i konsultacje z rodzicami

24.10.2019r. – Konsultacje: klasa 1-3 – od 16.00 do 17.00; klasa 4-8 – od 17.00 do 18.00


28.11.2019r. – Zebranie ogólne: : klasa 1-3 – od 16.30 do 17.30; klasa 4-8 – od 17.30 do 18.30 (oceny proponowane)


09.01.2020r. – Zebranie ogólne: : klasa 1-3 – od 16.30 do 17.30; klasa 4-8 – od 17.30 do 18.30


26.03.2020r. – Konsultacje: klasa 1-3 – od 16.00 do 17.00; klasa 4-8 – od 17.00 do 18.00


14.05.2020r. – Zebranie ogólne: : klasa 1-3 – od 16.30 do 17.30; klasa 4-8 – od 17.30 do 18.30 (oceny proponowane)