Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Dzień Edukacji Narodowej              14.10.2022 (piątek)
Dzień Wszystkich Świętych             01.11.2022 (wtorek)
Święto Niepodległości                      11.11.2022 (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna           23.12.2022 – 01.01.2023 (piątek – niedziela)
Święto Trzech Króli                           06.01.2023 (piątek)
Ferie zimowe                                     16.01.2023 – 29.01.2023 (poniedziałek – niedziela)
Wiosenna przerwa świąteczna        06.04.2023 – 11.04.2023 (czwartek – wtorek)
Święto Pracy                                       01.05.2023 (poniedziałek)
Konstytucja 3 Maja                            03.05.2023 (środa)
Egzaminy Ósmoklasisty                    23.05 – 25.05.2023 (wtorek – czwartek)
Boże Ciało                                         08.06.2023 (czwartek)
Zakończenie roku szkolnego           23.06.2023 (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2022 (poniedziałek)
02.05.2023 (wtorek)
04.05.2023 (czwartek)
05.05.2023 (piątek)
22.05.2023 – 25.05.2023 (poniedziałek – czwartek)

Zebrania z rodzicami

13.09.2022 (wtorek) – I zebranie (organizacyjne)
25.10.2022 (wtorek) – konsultacje
07.12.2022 (środa) – II zebranie (zapoznanie z ocenami przewidywanymi za I semestr)
11.01.2023 (środa) – III zebranie (zebranie podsumowujące I semestr)
28.03.2023 (wtorek) – konsultacje
09.05.2023 (wtorek) – IV zebranie (zapoznanie z ocenami przewidywanymi za II semestr)