Konkurs

Moi kochani już dzisiaj dostałam regulamin , Konkursu Biblijnego na Rok Szkolny 2020/2021. Nowością jest to, że w obu grupach wiekowych jest ta sama księga. Podczas wakacji zachęcam do przeczytania Dziejów Apostolskich.

Szczegółowy Regulamin dla klas IV – V:

XXVI   Diecezjalny

K o n k u r s   W i e d z y   B i b l i j n e j

dla klas IV-V szkół podstawowych

w roku szkolnym 2020/2021

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezus, a wielka łaska spoczywała na wszystkich

(Dz 4, 33)

Honorowy  patronat

Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny

Adresaci

Uczniowie klas IV – V szkół podstawowych

Organizatorzy

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

KOORDYNATORZY  KONKURSU

 • koordynatorzy rejonowi/dekanalni: osoby wyznaczone przez organizatora
 • koordynatorzy szkolni: nauczyciele religii poszczególnych szkół

Cele  konkursu

 • poznanie treści księgi Dziejów Apostolskich
 • ukazanie Biblii jako źródła wiary
 • pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane słowo Boże
 • zachęcenie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego

Zasady

Zgłoszenia

Szczegółowe zasady przyjmowania zgłoszeń ustala organizator w diecezji

Etap szkolny

Dnia 22.10.2020 r.katecheci przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Szkolny koordynator konkursu odsyła protokół do koordynatora rejonowego/dekanalnego do dnia 6.11.2020 r.

Etap rejonowy /dekanalny

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 26.11.2020 r. według zasad podanych przez organizatora właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Komisja rejonowa/dekanalna do 3.12.2020 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół. Liczbę uczestników awansujących z rejonu/dekanatu do finału diecezjalnego ustala Wydział Katechetyczny w danej diecezji.

Finał Diecezjalny

Odbędzie się w diecezjach w dniu 4.03.2021 r.Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej, w oparciu o materiały dostarczone przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Komisja diecezjalna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ustnej dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

Komisje POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

 • etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego
 • etap rejonowy/dekanalny – dekanalni koordynatorzy konkursów biblijnych, rejonowi wizytatorzy katechizacji, księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze
 • finał diecezjalny – osoby powołane przez diecezjalnego organizatora konkursu

Terminy

Etap szkolny – 22 października 2020 r.

Etap rejonowy/dekanalny – 26 listopada 2020 r.

Finał diecezjalny – 4 marca 2021 r.

Literatura

Etap szkolny

 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap rejonowy/dekanalny

 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał diecezjalny

 • Dzieje Apostolskie (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
 • Słownik (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)