Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7.00 do 15.30.

W ramach naszej działalności organizujemy dzieciom opiekę oraz różnorodne zajęcia.

Organizujemy zajęcia plastyczne, ruchowe, oferujemy pomoc w odrabianiu zadań domowych, poruszamy tematy interesujące naszych wychowanków. Pracujemy w oparciu o roczny plan pracy, który dzieli rok szkolny na tygodnie tematyczne.

Staramy się by atmosfera zachęcała dzieciaki do przebywania w świetlicy, by stawała się miejscem przyjaznym, nie przechowalnią.

Świetlica szkolna ściśle współpracuje ze świetlicą środowiskową, która czynna jest codziennie w godzinach 15.00 do 17.00.

Wychowawcy świetlicy szkolnej: Anna Bendkowska, Danuta Błaszczykowska, Joanna Boczek, Aniela Buchta, Ewa Skórka, Anna Gembczyk, Beat Kozdra, Katarzyna Kułacz, Izabela Piecuch, Izabela Lysik – Różańska, Katarzyna Szwajnoch.