Aktywność fizyczna w domu.

Od 26 października 2020r. w całej Polsce uczniowie klas 4-8 przeszli na zdalne nauczanie. Pomimo tak długiego siedzenia w domu uczniowie i nauczyciele naszej „12” nadal pozostają w ruchu. Uczniowie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach w-f poprzez aplikację Teams, wykonując ćwiczenia, które są przede wszystkim bezpieczne, niezagrażające ich życiu, a także możliwe do wykonania przez nich samych w warunkach domowych.

W ramach zajęć z gimnastyki, uczniowie klasy 4b, 5, 6b, oraz 7a podjęli się wykonania wybranych elementów gimnastycznych.  Efekty ich pracy możemy podziwiać poniżej: