Wybory do Samorządu Uczniowskiego

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW DO

SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3

W TARNOWSKICH GÓRACH

Tegoroczne wybory były przeprowadzane w inny sposób, niż co roku. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wybory zostały przeprowadzone online.

Głosowanie trwało tydzień (14.09.2020-18.09.2020). Wybory przeprowadzone zostały w całości na terenie szkoły. Uczniowie głosowali głównie na lekcjach informatyki wypełniając ankietę:

https://www.survio.com/survey/d/S7X0A4P1Y8X5N5Z9E?fbclid=IwAR0H4ncLzhk9fiovQWkVp2GYgPiTQi1mIn_dhVATr8ihpjzBdLP7WfEvxeA

Każdy oddany głos został udokumentowany fotografią.

Kandydaci do samorządu uczniowskiego:

  1. Lidia Skitek
  2. Oskar Włodarczyk
  3. Julia Jasiok
  4. Wojciech Skiba

Analiza wyników:

Całkowite odpowiedzi: 179

Odrzucone: 3

Filtr odpowiada: 176

Respondenci oddali głosy:

  1. Lidia Skitek   62 głosów
  2. Oskar Włodarczyk     57 głosów
  3. Julia Jasiok                27 głosów
  4. Wojciech Skiba         30 głosów

Wybory do samorządu szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wygrywa Lidia Skitekotrzymując tytuł Przewodniczącej szkoły

Oskar Włodarczyk zostaje zastępcą przewodniczącej.

Natomiast kolejne dwa nazwiska Skiba i Jasiok zostają członkami samorządu uczniowskiego.

Kandydaci zostali zapoznani z regulaminem pracy samorządu szkolnego oraz zaakceptowali jego zasady.