TURNIEJ W DWA OGNIE

W środę 20.11.2019r. odbył się w naszej szkole turniej w dwa ognie w dwóch kategoriach:

klasy młodsze (IV-V) oraz klasy starsze (VI-VIII).

O zwycięstwie zadecydowała suma wszystkich zdobytych punktów.

Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”.

W kategorii klas młodszych zdobyła:

I miejsce – klasa V b

II miejsce – klasa V a

III miejsce – klasa IV

I miejsce – klasa V b
II miejsce – klasa V a
III miejsce – klasa IV

Natomiast w kategorii klas starszych:

I miejsce – klasa VIII

II miejsce – klasa VI a

III miejsce – klasa VI b

IV miejsce – klasa VII

I miejsce – klasa VIII
II miejsce – klasa VI a
III miejsce – klasa VI b
IV miejsce – klasa VII
Podczas wręczania nagród obecna była Pani Dyrektor Monika Dolnicka-Celary, a także zaproszeni goście – fundatorzy nagród i organizatorzy całego turnieju – Pani Justyna Kosmała (Radna Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach i Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Repty Śl.) oraz Pani Aleksandra Niziołek (Członek Rady Dzielnicy Repty Śl.).