Informatyka_lekcja2

Temat: Prezentacja multimedialna- świat komputerów.

Wydłużam termin na wykonanie prezentacji!!!!

Proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej( ok.10 slajdów) na jeden wybrany temat wg. rozdziałów w podręczniku:

1.” Świat komputerów” ( krótka historia , budowa, rodzaje)

2.”Znane i lubiane programy graficzne”( np. paint. Gimp )

3.”Rodzaje sieci komputerowych”.

4.”Programowanie”( programy scratch i logomocja).

Wykonując zadanie musicie pamiętać o zasadach dobrej prezentacji- czytelność grafiki, zwięzły i konkretny opis, jednolity styl prezentacji, slajd początkowy i kończący, źródła, niezbyt duża ilość animacji).

Proszę przesłać prezentację na adres: kasiaresponde@op.pl;

najlepiej w formacie pdf

Ostateczny termin wykonania prac do dnia 31.03.20r.