Język polski_lekcja7

Temat:Czas na bajkę.

Proszę przeanalizować poznane bajki pod kątem tematyki utworów i pouczeń płynących z tekstów.Następnie proszę wykonać w zeszycie tabelę i wypełnić ją wg wskazówek zawartych w ćw.1 (podręcznik,str.226).

Dla chętnych ćw.3 (podręcznik,str.227).