EW_lekcja6

Poniedziałek 23.03

Witajcie w nowym tygodniu! Wszyscy, mam nadzieję, czujecie się dobrze. Nowy tydzień zaczniemy od obserwacji wiosennych. Wyjrzyj przez okno… Czy widać dziś jakieś oznaki wiosny? Zastanów się, które wiosenne zmiany widać już w przyrodzie?

1.

Obejrzyjcie prezentację.

https://www.eduelo.pl/prezentacja/795/

Otwórzcie książki na stronie 30. Przeczytajcie czytankę WIOSNA, lub poproście o to rodzinę.Wskaż na obrazkach, które oznaki wiosny widziałeś w przyrodzie w tym roku?

2.

W ćwiczeniach na stronie 22 znajdziesz tekst nowej piosenki. Spróbuj zaśpiewać razem z podkładem muzycznym.

3.

Przepisz refren piosenki WITAMY WIOSNĘ do zeszytu. W linie. Najładniej jak potrafisz. Pamiętaj o wielkiej literze, kropce na końcu zdania, zwróć uwagę na przecinki. Możesz pisać w jednym ciągu, bez podziału na wiersze. Czyli w całej linijce.

4.

Rozwiąż zadania ze strony 10 w domowniczku.

5.

Ostatnie zadanie na dziś. Dowolną techniką wykonaj obrazek, na którym przedstawisz wybraną oznakę wiosny.

Powodzenia 1b. Do boju!