Język angielski_lekcja1

kl. I

Język angielski lesson 1

Poznaliśmy już dom i nazwy różnych miejsc w domu takich jak:
house –
living room-
bedroom-
bathroom-
kitchen-
garden-
Czy pamiętasz co znaczą te słowa po polsku?

A teraz przedmioty, które są w domu:
table
chair
door
window
Narysuj je na kartce i podpisz.
Otwórz podręcznik na str.50 i obejrzyj obrazki z dziwnymi domami.
Na drugiej stronie kartki narysuj niezwykły, kolorowy dom.(Zachowaj kartkę – pokażesz mi ją po powrocie do szkoły).
A teraz otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 44, 45 i zrób ćwiczenia 2 i 4.

See you soon, bye