Aktualności 2023-2024Archiwum-2023-2024Konkursy

Congratulations!

ednym z większych sukcesów edukacyjnych naszej szkoły w tym roku szkolnym było uzyskanie tytułu LAURETA Kuratoryjnego Konkursu z Języka angielskiego przez uczennicę klasy 8 – Emilkę Macoch. Uczennicę przygotowywała mgr Katarzyna Duda-Panuś. Jako laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim Emilka została zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i dodatkowo otrzyma najwyższą ocenę klasyfikacyjną z tego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły. Emilko! Gratulujemy raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów!