Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w 4b

20. listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Razem z UNICEF pamiętamy o dzieciach na całym świecie. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.