Sześciolatek w szkole

Sześciolatek w naszej szkole

 

Od września 2014 r. w naszej szkole funkcjonują dwie klasy pierwsze. W sumie po raz pierwszy progi szkoły przekroczyło 43 dzieci. Klasę I b tworzą uczniowie najmłodsi wiekiem. W tej klasie uczy się 20 dzieci (15dzieci z rocznika 2008 oraz 5 dzieci z rocznika 2008). Spora część z nich realizuje już obowiązek szkolny, a kilkoro spośród uczniów klasy to sześciolatki, które do klasy I zapisali się na wniosek rodziców. Wychowawcą klasy jest mgr Marta Kubica.

Na dzieci sześcioletnie czekała pięknie odnowiona i nowocześnie urządzona sala lekcyjna.

W sali jest wyznaczona część edukacyjna ze stanowiskami pracy i część rekreacyjna, w której znajdują się zabawki, gry i kącik z materiałami do działalności swobodnej, w tym plastycznej, technicznej, badawczej. Do dyspozycji dzieci i nauczyciela podczas zajęć edukacyjnych jest nowoczesna tablica multimedialna i sprzęt audiowizualny. Dla podniesienia komfortu pracy w sali lekcyjnej uczniowie posiadają indywidualne szafki, w których przechowują wyprawki plastyczne, strój do ćwiczeń i podręczniki. Wszystkie dzieci na początku roku szkolnego otrzymały darmowy pakiet edukacyjny, w skład którego wchodziły 4 podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Mimo, że dzieci z klasy I b są młodsze od uczniów uczących się w równoległej klasie I to bez problemów zaadaptowały się do nowych, szkolnych warunków. Dzieci chętnie przychodzą na zajęcia, są aktywne, swobodnie wyrażają swoją ekspresję. Chętnie podejmują wszelkie działania. Są samodzielne i potrafią doskonale odnaleźć się w roli ucznia. Realizacja podstawy programowej przebiega w takim samym zakresie jak w klasie I a. Jednak ze względu na specyficzne potrzeby dzieci wynikające z ich wieku, rozwoju psychomotorycznego niezbędne jest stosowanie innych metod pracy. Dzieci w młodszym wieku potrzebują dłuższych przerw w pracy, więcej czasu na swobodną zabawę i zajęć rekreacyjnych w tym zajęć na świeżym powietrzu: na placu zabaw, spacerów i wycieczek.

Z myślą o potrzebach najmłodszych uczniów podjęto szerokie działania polegające na przekształceniu środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne.

W ramach tych działań na terenie szkolnym powstał nowoczesny kompleks do zabaw i zajęć ruchowych oraz sala zabaw ze sprzętem.

Tworzenie pozytywnych relacji i wzbudzanie zaufania do szkoły zarówno dzieci jak i rodziców stało się priorytetowym działaniem wychowawcy i Dyrekcji szkoły. Głównie położono nacisk na budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi. W procesie edukacyjnym nie zrezygnowano z form i metod pracy stosowanych w przedszkolu. Dzieci często pracują w małych zespołach, pracują w grupie na dywanie, tańczą i śpiewają. Metody współpracy z rodzicami również nie uległy dużej zmianie.

Nadal rodzice mogą swobodnie kontaktować się z wychowawcą, rozmawiać przed i po zajęciach, w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci. Rodzice mogą włączać się w organizację imprez i uroczystości, z czego bardzo chętnie korzystają.

Dobrej aklimatyzacji dzieci w szkole niewątpliwie sprzyjał fakt, iż wychowawcą klasy został nauczyciel – wychowawca, który pracował z dziećmi w przedszkolu. Ten fakt na pewno zminimalizował stres szkolny dzieci i rodziców.

Przyglądając się rzeczywistości szkolnej sześciolatków w naszej szkole można powiedzieć, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Nasza szkoła jest w pełni przyjazna dla sześciolatka. Dzieci w naszej szkole czują się bezpiecznie i swobodnie. Mają zapewnione warunki do właściwego rozwoju, nauki i pracy.

Wychowawca klasy I b

mgr Marta Kubica