Aktualności 2023-2024Archiwum-2023-2024

Promowanie gier bez prądu i sztuka zadawania pytań

Lekcja matematyki- inna niż zawsze.

Jakie mamy z tego korzyści?

1. Dziecko lepiej kojarzy fakty i łączy je w ciąg przyczynowo- skutkowy.

2. Gracze wykorzystują ścisłe zasady gry, by uczyć się koncentracji i myślenia z wyprzedzeniem.

3. Rozwijanie kreatywnego myślenia.

4. Aby odnieść sukces, wszyscy muszą współpracować – uczą się, jak łagodzić konflikty bez rozwiązań siłowych.

5. Dzieci podejmują decyzje i rozwiązują problemy, by dotrzeć do celu- uczą się tolerancji i panowania nad własnymi emocjami.

6. Sztuka zadawania pytań, czyli moc pytań – jak wykorzystywać pytania w procesie edukacji, czyli jak uczyć myślenia i odpowiedzialności za pomocą pytań. Jak zadawać pytania, by uzyskać konkretną odpowiedź.