Od poniedziałku, 9 listopada br. zgodnie z wytycznymi MEN , zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III . Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII w naszej szkole.
W związku z tym informuję, że:

  1. W klasach IV-VIII kształcenie na odległość będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.
  2. W klasach I – III lekcje odbywać się będą:

zgodnie z tygodniowym planem zajęć w czasie rzeczywistym (on- line),
przy wykorzystaniu platformy Teams. Lekcje rozpoczynać się będą zgodnie
„z dzwonkiem” i trwać 30 min w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz
pracą własną ucznia po zakończeniu połączenia.
Każdy nauczyciel zaplanuje swoje zajęcia w kalendarzu w aplikacji Teams.
Prosimy o sprawdzenie czy uczniowie maja aktywne loginy i hasła do platformy Teams. Szczegółowe informacje przekazywane będą za pomocą dziennika elektronicznego. Wszelkie problemy proszę zgłaszać bezpośrednio do wychowawców klas.