14 października – Dzień Edukacji

Drodzy Rodzice.
Informuję, iż dzień 14.10.2019r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice, których dzieci będą korzystać w tym dniu z opieki świetlicowej proszeni są o zgłoszenie uczniów u wychowawcy klasy. Świetlica będzie czynna od godz. 7.00 do 16.00.

Dyrektor
Monika Dolnicka-Celary