INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO KLAS I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach informuje, że zapisy do klasy I w roku szkolnym 2017-18 rozpoczną się w dniu 1 kwietnia 2017. Druki zgłoszenia dzieci do szkoły dostępne są w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Dzieci zgłaszane spoza obwodu będą przyjmowane na wolne miejsca po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami nabory.
 
Poniżej dostępne są następujące dokumenty:

UCHWAŁA NR XXXII/365/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;

- Zarządzenie Nr 1064/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.03.2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry;

- Zarządzenie Nr 1055/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły,obowiązujących w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry;

– ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W TARNOWSKICH GÓRACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018;


- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W TARNOWSKICH GÓRACH NA ROK SZKOLNY  2017/2018 KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY.