Rada rodziców

Rada Rodziców

Kl. IVb   Marzena Kurzacz  (przewodnicząca)

Kl. III    Aleksandra Niziołek  (zastępca przewodniczącej)

Kl. Vb    Justyna Lis  (skarbnik)

Kl. IVb    Justyna Kodrębska  (sekretarz)

Kl. Va     Karina Sternol – Włodarczyk

Kl. Ia     Sylwia Leszczyńska – Zmorek

 

Komisja Rewizyjna:
Kl. VIII   Barbara Kucharska
Kl. Va     Bogusława Skitek