KONKURS: MALI uczniowie idą do szkoły

Zapraszam rodziców i dzieci do udziału w konkursie organizowanym przez UNICEF.
W ramach konkursu należy wykonać książeczkę, która następnie będzie sprzedana za symboliczną kwotę. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz UNICEF w ramach konkursu
 ,, MALI uczniowie idą do szkoły”.

 Wymagania dotyczące prac konkursowych:
-Treść książki powinna być oryginalna w stosunku do istniejących już dzieł literackich (fabuła, bohaterowie, akcja powinny być autorskim pomysłem ucznia piszącego książkę),
-Książka musi być napisana w języku polskim, wcześniej nigdzie niepublikowana i niewystawiana w żadnym innym konkursie,
-Gabaryt książki nie może przekroczyć wydruku w formacie A3,
-Książka może być przygotowana dowolną techniką – tekst pisany odręcznie oraz odręczne ilustracje, a także tekst w formie wydruku komputerowego. Tekst musi być czytelny,
-Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron,
-W przypadku pisania książki na komputerze prosimy o zastosowanie czcionki Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5)

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
TO WSPANIAŁA ZABAWA, ALE GŁÓWNIE POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH  DZIECI Z MALI!!!

WIĘCEJ NA www.unicef.pl