Kadra

Monika Dolnicka-Celary
Funkcja: Dyrektor Szkoły

Katarzyna Szwajnoch
Funkcja: V-ce Dyrektor

Anna Bendkowska
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Karina Bień
Funkcja: Nauczyciel j. polskiego, historii

Anna Błaszczyk
Funkcja: Nauczyciel j. niemieckiego

Danuta Błaszczykowska
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego, świetlicy

Katarzyna Bieniok
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Barbara Bigaj-Godlewska
Funkcja: Nauczyciel j. niemieckiego, psycholog

Mariola Browarczyk
Funkcja: Pomoc nauczyciela

Aniela Buchta
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Marzena Burkert
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant

Anna Cierpka
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego, logopeda

Katarzyna Duda-Panuś
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Jacek Figura
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Hanna Gołuchowska
Funkcja: Nauczyciel religii

Katarzyna Grabia-Respondek
Funkcja: Nauczyciel informatyki, plastyki

Iwona Jarzombek
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Mirosława Just
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Bożena Kłaczka
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Krystyna Kosmała
Funkcja: Bibliotekarz

Edyta Kowalska
Funkcja: Nauczyciel przedszkola,  j. polskiego

Beata Kozdra
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Kubica
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Katarzyna Kułacz
Funkcja: Nauczyciel matematyki

Eleonora Kurzik
Funkcja: Pracownik obsługi – sprzątaczka

Marta Labus-Szot
Funkcja: Nauczyciel j. angielskiego

Joanna Leśniak
Funkcja: Intendent zespołu

Justyna Lis
Funkcja: Pracownik obsługi – pomoc kuchenna

Izabela Lysik-Różańska
Funkcja: Nauczyciel muzyki

Aleksandra Mateja
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego, techniki, informatyki

Marek Motyka
Funkcja: Pracownik obsługi – woźny

Danuta Miś
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Gabriela Mocek
Funkcja: Nauczyciel przedszkola

Joanna Mroczek
Funkcja: Nauczyciel fizyki, chemii

Aleksandra Ochman
Funkcja: Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

Ilona Peła
Funkcja: Sekretarz zespołu

Izabela Piecuch
Funkcja: Nauczyciel biologii

Aniela Pietrek
Funkcja: Pracownik obsługi – woźna oddziałowa

Małgorzata Płaszczymąka
Funkcja: Pracownik obsługi – woźna oddziałowa

Magdalena Pośpiech
Funkcja: Nauczyciel  j. polskiego

Krystyna Sieprawska
Funkcja: Bibliotekarz

Ks. Piotr Sikora
Funkcja: Nauczyciel religii

Ewa Skórka
Funkcja: Nauczyciel przyrody

Małgorzata Speer
Funkcja: Nauczyciel nauczania początkowego

Jacek Tarkiewicz
Funkcja: Nauczyciel wychowania fizycznego, SKS

Ewa Wieschalka
Funkcja: Pracownik obsługi – kucharka

Dominika Wojtkowska
Funkcja: Nauczyciel matematyki

Bogumił Woźniak
Funkcja: Pracownik obsługi – konserwator

Kamila Wójcik-Czekaj
Funkcja: Wychowanie do Życia w Rodzinie

Agnieszka Zaręba
Funkcja: Pedagog