Historia szkoły

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

1910 – rozpoczęcie budowy szkoły w Reptach Nowych

1912 – oddanie szkoły do użytku

1922-1938 – podział Śląska-nauka w języku polskim

1939-1945 – nauka w języku niemieckim, w szkole sześcioklasowej

1945 – organizacja nauczania przez panie: Karchówna, Liszkowa, Nierychłówna, Grzywa; liczebność szkoły – 350 uczniów

1946-1961 – powstanie i działalność szkoły siedmioklasowej

1961 – rozbudowa placówki-powstanie szkoły ośmioklasowej

1994 – budowa scenki teatralnej przy auli

1998 – reforma oświatowa, utworzenie szkoły sześcioklasowej

1999 – oddanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej

2000 – przekazanie do dyspozycji placówki zautomatyzowanej kotłowni gazowej

2005 – powstanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 poprzez połączenie Szkoły Podstawowej nr 12 i Przedszkola nr 13

2015 – oddanie do użytku Placu Zabaw