Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią, która służy do rozwijania zainteresowań uczniów. Przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji. Kształci kulturę czytelniczą. Gromadzi i opracowuje zbiory.

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

WTOREK:  7.00 – 12.00 oraz 15.00 – 16.30

ŚRODA:  10.00 – 16.30

PIĄTEK:  14.30 – 16.30

 

 

W bibliotece można wypożyczyć lektury szkolne, książki przygodowe, historyczne, popularnonaukowe.

Jest wiele pozycji książkowych z których można skorzystać na miejscu takich jak: encyklopedie, leksykony, słowniki, kroniki, albumy.

 

Nauczyciel bibliotekarz: Krystyna Sieprawska

 

 

 

Regulamin Biblioteki (zobacz poniżej)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, WYPOŻYCZALNI I ICIM

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i i inni pracownicy szkoły : 1. Uczniowie wypożyczający książki powinni zostawić wierzchnie okrycie w szafce.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 ksiązki.

3. Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 14 dni.

4. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę.

5. Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.

6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych . O uszkodzeniach książek należy zgłaszać bibliotekarzowi.

7. Za szkody wynikłe z zagubienia uszkodzenia, czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną. 8. W pomieszczeniach biblioteki czytelnik powinien zachować ciszę.

 

W BIBLIOTECE ZNAJDUJĄ SIĘ DWA STANOWISKA KOMPUTEROWE.

 

Użytkownik ma prawo do:

1. Korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez opiekuna czytelni.

2. Indywidualnego przeglądania stron WWW i poczty elektronicznej w celu wyszukiwania

informacji z różnych dziedzin wiedzy w zależności od swoich potrzeb.

3. Korzystania w czytelni z materiałów edukacyjnych znajdujących się w bibliotece.

 

Użytkownik ma obowiązek:

1. Podporządkować się zaleceniom opiekuna czytelni.

2. Informować nauczyciela o wszelkich nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych.

3. Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania oraz zasad etyki internauty.

4. Stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej.

5. Zapoznać się z regulaminem czytelni i postępować według procedury korzystania z niej.

1 .Pierwszeństwo w korzystaniu ze sprzętu czytelni multimedialnej mają nauczyciele i uczniowie realizujący konkretne zadania edukacyjne.

2. W czytelni mogą pozostawać wyłącznie użytkownicy stanowisk komputerowych pod opieką nauczyciela.

3. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

4. Czytelnia multimedialna udostępnia pracownikom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oprogramowania w celach edukacyjnych.

5. Istnieje możliwość korzystania z drukarki i skanera.

6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe.

7. Czas pracy przy komputerze jest uzależniony od liczby chętnych.