Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią, która służy do rozwijania zainteresowań uczniów. Przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji. Kształci kulturę czytelniczą. Gromadzi i opracowuje zbiory.

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

WTOREK:  7.00 – 12.00 oraz 15.00 – 16.30

ŚRODA:  10.00 – 16.30

PIĄTEK:  14.30 – 16.30

 

 

W bibliotece można wypożyczyć lektury szkolne, książki przygodowe, historyczne, popularnonaukowe.

Jest wiele pozycji książkowych z których można skorzystać na miejscu takich jak: encyklopedie, leksykony, słowniki, kroniki, albumy.

 

Nauczyciel bibliotekarz: Krystyna Sieprawska

 

 

 

Regulamin Biblioteki (zobacz poniżej)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, WYPOŻYCZALNI I ICIM

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i i inni pracownicy szkoły : 1. Uczniowie wypożyczający książki powinni zostawić wierzchnie okrycie w szafce.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 ksiązki.

3. Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 14 dni.

4. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na określoną książkę.

5. Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.

6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych . O uszkodzeniach książek należy zgłaszać bibliotekarzowi.

7. Za szkody wynikłe z zagubienia uszkodzenia, czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną. 8. W pomieszczeniach biblioteki czytelnik powinien zachować ciszę.

 

W BIBLIOTECE ZNAJDUJĄ SIĘ DWA STANOWISKA KOMPUTEROWE.

 

Użytkownik ma prawo do:

1. Korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez opiekuna czytelni.

2. Indywidualnego przeglądania stron WWW i poczty elektronicznej w celu wyszukiwania

informacji z różnych dziedzin wiedzy w zależności od swoich potrzeb.

3. Korzystania w czytelni z materiałów edukacyjnych znajdujących się w bibliotece.

 

Użytkownik ma obowiązek:

1. Podporządkować się zaleceniom opiekuna czytelni.

2. Informować nauczyciela o wszelkich nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych.

3. Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania oraz zasad etyki internauty.

4. Stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej.

5. Zapoznać się z regulaminem czytelni i postępować według procedury korzystania z niej.

1 .Pierwszeństwo w korzystaniu ze sprzętu czytelni multimedialnej mają nauczyciele i uczniowie realizujący konkretne zadania edukacyjne.

2. W czytelni mogą pozostawać wyłącznie użytkownicy stanowisk komputerowych pod opieką nauczyciela.

3. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

4. Czytelnia multimedialna udostępnia pracownikom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oprogramowania w celach edukacyjnych.

5. Istnieje możliwość korzystania z drukarki i skanera.

6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe.

7. Czas pracy przy komputerze jest uzależniony od liczby chętnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *