Archiwum-2015-2016

6 i 7 LATEK IDZIE DO SZKOŁY…

6 LATEK IDZIE DO SZKOŁY…? 
TAK, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 CZEKA NA 6 i 7 LATKI.

    Przejście dzieci z przedszkola do szkoły to przełomowy i bardzo ważny moment. Mogłoby się wydawać, że wystarczy przygotować książki, kupić modny tornister i spotkanie z nauką będzie gotowe. Okazuje się, że to nie jest takie proste.
    Rozpoczęcie nauki szkolnej to duże wyzwanie, zarówno dla dziecka i jego rodziców jak i dla szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać. Ważne jest też przygotowanie dziecka w przedszkolu i jego zainteresowanie szkołą. To, jak dziecko jest przygotowane do tego zadania jest bardzo ważne, ale równie ważne jest przygotowanie placówki do przyjęcia dziecka 6 letniego do klasy I. Te czynniki w znacznym stopniu decydują o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w odległej perspektywie o jakości życia ucznia.

{gallery count=2}2015_2016/13{/gallery}

Rodziców czeka jedno z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i rozwoju dziecka: rozważenie czy rozpocznie ono naukę w szkole jako 6 latek, czy pozostanie na kolejny rok w przedszkolu. Szkoła daje dzieciom 6 letnim  dużo okazji do opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kontaktu  z dziećmi i dorosłymi. Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza  odbierania dziecku dzieciństwa , przeciwnie-w pełni wykorzystuje potencjał i stwarza optymalne warunki rozwoju.

    Nasza szkoła od wielu lat przyjmuje dzieci 6 letnie do klasy I. Od wielu też lat systematyczne doposażamy sale lekcyjne, świetlicę, salę zabaw, salę do zajęć indywidualnych, salę gimnastyczną. Remontujemy też  łazienki dla dzieci, zakupiliśmy nowe meble do klas i szafki na ubrania dla każdego dziecka. W każdej klasie edukacji wczesnoszkolnej znajduje się tablica multimedialna i wiele pomocy dydaktycznych oraz kolorowy dywan,gry i zabawki. Powstał nowy plac zabaw dla młodszych dzieci przy boisku szkolnym. Szkoła jest coraz bardziej kolorowa. Wszystkim zainteresowanym szkoła oferuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym zajęcia z logopedą oraz zajęcia dodatkowe: j. niemiecki, j. angielski, gimnastykę korekcyjną, wyjazdy na basen, zajęcia sportowe. Dzieci przebywające dłużej w szkole mogą skorzystać z pysznych obiadów, a do drugiego śniadania można kupić ciepłą herbatę. Uczniowie otrzymują też nieodpłatnie mleko i owoce oraz warzywa.
    Bardzo ważną rolę w edukacji i wychowaniu dziecka odgrywają nauczyciele. Aby jak najefektywniej przebiegał proces nauczania nauczyciele stale współpracują ze sobą, stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach, warsztatach.

    W roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach I rozpoczęło 24 dzieci 6 letnich. Sale klas I a i I b znajdują się na I piętrze. Pomieszczenia zostały odnowione, są czyste i kolorowe. Dzieci mają do dyspozycji nowe meble, tablicę multimedialną, pomoce dydaktyczne, zabawki. Każde dziecko ma swoją półkę, na której może zostawić przybory plastyczne, worek ze strojem na wf itp.
     Mali uczniowie, w trakcie roku szkolnego uczestniczyli w wielu ciekawych imprezach, konkursach i uroczystościach. Do najważniejszych należą:
    ⁃    Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia
    ⁃    Spotkanie z policjantem i Sznupkiem
    ⁃    Dzień Chłopca- zabawy, poczęstunek, upominki
    ⁃    Mikołajki- spotkanie ze św. Mikołajem, upominki
    ⁃    Dzień Babci i Dziadka – program artystyczny dla dziadków, poczęstunek, upominki
    ⁃    Bal karnawałowy – zabawa z wodzirejem
    ⁃    Seans dot. Kosmosu ORBITEK
    ⁃    zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym
    ⁃    przedstawienie Czerwony Kapturek
    ⁃    zapalenie znicza przy pomniku Powstańców Śl.
    ⁃    Plastyczny konkurs klasowy Owoce i warzywa – zdrowie i zabawa
    ⁃    Śniadanie daje moc – bicie rekordu Guinessa w przygotowaniu zdrowego śniadania
    ⁃    Szlachetna paczka- udział w akcji, zbieranie darów, pakowanie
    ⁃    Udział w konkursie gwary śląskiej
    ⁃    Wigilia klasowa
    ⁃    Przedstawienie o smoku
    ⁃    Mali uczniowie idą do szkoły- akcja UNICEF, pomoc dla dzieci z Mali
    ⁃    Przedstawienie w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach
    ⁃    Przedstawienie e operze w Bytomiu
    ⁃    Dokarmianie ptaków – zawieszenie karmników na terenie wokół szkoły i systematyczne dokarmianie
    ⁃    Zbiórka nakrętek dla chorej Weroniki
    ⁃    Spacery do lasu, na skrzyżowanie
    ⁃    Fluoryzacja zębów.
                    
Nasza szkoła czeka na nowych uczniów!!!
ZAPRASZAMY!!!